ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังแผ่นดิน
สภ.เมืองสงขลา ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญานเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
ผ่านเว็บไซต์ของ ของสำนักงาน กพ.