ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ด้วยความยินดียิ่ง หากท่านไม่ได้รับความสะดวก หรือมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อ พ.ต.อ.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบก.รรท.ผกก.สภ.เมืองสงขลา เราพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากท่านตลอด 24 ชั่วโมง พบเห็นเหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง 191 หรือหมายเลข 0743-3307092


ผู้บังคับบัญชา ภ.๙
ผู้บังคับบัญชา ภ.จว.สงขลา
ผู้บังคับบัญชา สภ.เมืองสงขลา
งานป้องกันปราบปราม

งานสืบสวน
งานสอบสวน
งานจราจร
งานอำนวยการ
กต.ตร.สภ.เมืองสงขลา
พ.ต.อ.กฤษกร พลีธัญญวงศ์
รอง ผบก.ฯ รรท.ผกก.สภ.เมืองสงขลา


วิสัยทัศน์ / พันธสัญญา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค 9
กองบังคับการอำนวยการ
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา
เช็ค Emai สตช.
สมุดโทรศัพท์ออนไลน์
กองสารนิเทศ สตช.
กองการสอบ

>> แผนกงานใน สภ. เมืองสงขลา
งานอำนวยการ
หน้าหลักอำนวยการ
งานธุรการและสารบรรณทั่วไป
งานการเงิน
งานนโยบายและแผน
งานส่งกำลังบำรุง
งานการสื่อสารและเทคโนยีสารสนเทศ

งานจราจร
เข้าสู่หน้าหลักงานจราจร
งานธุรการจราจร
งานสืบสวน
งานธุรการสืบสวน

ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
งานคดี
งานธุรการคดี
งานเสมียนประจำวัน
งานป้องกันปราบปราม
หน้าหลักงานป้องกันปราบปราม
งานธุรการป้องกันปราบปราม
งานพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ขออนุญาต สมัครงาน
งานชุมชนสัมพันธ์

ครุตำรวจแดร์ D.A.R.E
งานสื่อสาร
ชุด ปจร.สภ.เมืองสงขลา
ร้อยเวรควบคุม / ยาม
สายตรวจรถยนต์ 201,202
สายตรวจรถ จยย.ชุด อินทรีย์
สายตรวจเดินเท้า
หน่วยบริการประชาชน/สายตรวจตำบล
หน่วยบริการประชาชนสระบัว

หน่วยบริการประชาชนพระราม
หน่วยบริการประชาชนชัยมงคล
หน่วยบริการประชาชนวชิรา
หน่วยบริการประชาชนบ่อยาง
หน่วยบริการประชาชนท่าเรือ
สายตรวจตำบลเขารูปช้าง
สายตรวจตำบลทุ่งใหญ่
สายตรวจตำบลเกาะแต้ว
สายตรวจตำบลทุ่งหวัง
สายตรวจตำบลพะวง
สายตรวจตำบลเกาะยอ


นามเรียกขานข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองสงขลา


ผู้บังคับบัญชา
งานป้องกันปราบปราม
งานสืบสวน
งานสอบสวน คลิก
ข้าราชการตำรวจงานจราจร
ข้าราชการตำรวจงานอำนวยการ
คำสั่ง ๓๕๕/๕๖ นามเรียกขานเพิ่มเติม


   ร้านค้าสวัสดิการ สภ.เมืองสงขลา เปิดบริการทุกวันเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมปาริชาติ ภายใน ม.ทักษิณ สงขลา
พ.ต.อ.นเรศร์ อินพรหม รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา
พ.ต.อ.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบก.ฯ รรท.ผกก.สภ.เมืองสงขลา พร้อม จนท.ส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกับคณะล่วงหน้า ฯ ตรวจพื้นที่เสด็จฯในพื้นที่ สภ.เมืองสงขลาเมื่อวันที่๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ พ.ต.อ.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบก.ฯ รรท.ผกก.สภ.เมืองสงขลา
พร้อมข้าราชการตำรวจสายงานอำนวยการในสังกัด ฯ
ร่วมลงแถวประจำวันพุธของสัปดาห์ เพื่อการออกกำลังกาย และการพัฒนา


เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทหน้า สภ.เมืองสงขลาิ
พ.ต.อ.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบก.ฯ รรท.ผกก.สภ.เมืองสงขลา
พร้อมด้วย พ.ต.ท.พิชัย จันทร์เกษม รอง ผกก.จร.ฯ
ร่วมปล่อยแถวสายตรวจจราจร สภ.เมืองสงขลา
เพื่อออกปฏิบัติงานตามมาตรการ ๕ จอม

งานการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ


คำสั่ง ๑๒๑๒ สภ.เมืองสงขลา(๒๕๕๗)
คำสั่งเวรนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ม.ค.๕๗
คำสั่งเวร ศปก.เดือน ก.พ.๕๗
คำสั่งเวรอำนวยการ(สัญญาบัตร)
คำสั่งเวรอำนวยการ(งานอำนวยการ)

ภาพกิจกรรมตำรวจ
ประมวลภาพ ผบ.ระดับสูงตรวจเยี่ยม
ภาพกิจกรรมย้อนหลังในระบบ E-COP

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม

สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม
สถิติอุบัติเหตุจราจร ปี๕๕/๕๖

โทรศัพท์ผู้บังคับบัญชา
โทรศัพท์ สภ.ฯ
ห้องประชุม Conference

เฝ้าฟังระบบ Stremming
ระบบ E-cop ภ.จว.สงขลา
วารสารโรงพักเพื่อประชาชน
การประกันตัวผู้ต้องหา
การติดต่อเยี่ยมผู้ต้องหา
สรุปผลการประชุม ศปก.ตร.
ตารางกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สภ.เมืองสงขลา
ผลการทดสอบการประชุมทางไกลฯ
เว็บไซต์นักศึกษาฝึกงาน

สาระน่ารู่เกี่ยวกับตำรวจ
ประวัติวันตำรวจ

เรื่่่องน่ารู้

ติดต่อขอเยี่ยมผู้ต้องหาได้ที่
ร้อยเวรควบคุมผู้ต้องหา
ตามเวลาที่กำหนด ครับ


 ร้านค้า สภ.เมืองสงขลา(อิสลามทานได้)ออกแบบและจัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เมืองสงขลา
mail สภ.เมืองสงขลา : [email protected] gmail.com