ประวัติสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา


๑.๑ สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา (ที่ตั้งเดิม) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๔๙๙ ตัวอาคารเป็นเรือนไม้ ตั้งอยู่บริเวณ สำนักงานตำรวจภูธรภาค ๙ ปัจจุบัน ถนนแหล่งพระราม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา การปกครองบังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา กองบังคับการตำรวจภูธรเขต ๙ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย

๑.๒ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้ย้ายที่ทำการจากอาคารเรือนไม้ไปอยู่ชั้นล่างอาคารกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา การปกครองขึ้นตรงต่อ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา กองบังคับการตำรวจภูธรเขต ๑๒ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย

๑.๓ เมื่อวันอังกคารที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๔ สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ได้ย้ายมาอยู่ที่อาคาร ๔ ชั้น เลขที่ ๑/๑๙ ถนนแหลมทราย ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตลอดมาจนถึปัจจุบัน การบังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ตำรวจภูธรภาค ๙ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีหัวหน้าสถานีตำรวจดำรงตำแหน่ง ผกก.ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน
อาคาร สภ.เมืองสงขลา ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทาสีอาคารเสียใหม่ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕
โดย พ.ต.อ.สุมิตร ศรีนวล ผกก.สภ.เมืองสงขลา คนปัจจุบัน